Kannallu Neenene Lyrics
Movie:  Pallakki
Music : Gurukiran
Vocals :  Gurukiran
Lyrics :   Manohar
Year: 2007
Director: K Narendra Babu
 

kannada lyrics

ಓಹೋ ಕಣ್ಣಲ್ಲು ನೀನೇನೆ ಓಹೋ

ಕಂಡಲುನೀನೇನೆ ಓಹೋ

ನನ್ನಲ್ಲು ನೀನೇ ಕಾಣುವೆ ಓಹೋ

ಕುಂತಲ್ಲು ನೀನೇನೆ ಓಹೋ

ನಿಂತಲ್ಲು ನೀನೇನೆ ಓಹೋ

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ನೀನೆ ಕಾಡುವೆ

ಯಾರೆ ನೀ ಯಾರೆ

ಹೇಳೆ ನೀ ಬಾರೆ

ನಾ ನಿನ್ನಯ ಕೈಸೆರೆ ಓಹೋ

ಓಹೋ ಕಣ್ಣಲ್ಲು ನೀನೇನೆ ಓಹೋ

ಕಂಡಲುನೀನೇನೆ ಓಹೋ

ನನ್ನಲ್ಲು ನೀನೇ ಕಾಣುವೆ ಓಹೋ

ನೀನು ನಂಗೋಸ್ಕರ

ಬ್ರಹ್ಮ ಬರೆದಾಕ್ಷರ

ಬಿಡು ಬಿಡು ಈ ಅಂತರ

ಇಂತ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರ

ಆದ ಆನಂತರ

ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಕಾತರ

ಪ್ರಿಯೆ ಇಂತ ಪ್ರೇಮಾಜ್ವರ

ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಯಾವ ತರ

ದಯ ತೋರಿತಾ ದೇವರ

ಇನ್ನೀಗ ಸಾಕು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಒಂದಾಗಲು ಆತುರ

ಓಹೋ ಕಣ್ಣಲ್ಲು ನೀನೇನೆ ಓಹೋ

ಕಂಡಲುನೀನೇನೆ ಓಹೋ

ನನ್ನಲ್ಲು ನೀನೇ ಕಾಣುವೆ ಓಹೋ

ಕುಂತಲ್ಲು ನೀನೇನೆ ಓಹೋ

ನಿಂತಲ್ಲು ನೀನೇನೆ ಓಹೋ

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ನೀನೆ ಕಾಡುವೆ

ಯಾರೆ ನೀ ಯಾರೆ

ಹೇಳೆ ನೀ ಬಾರೆ

ನಾ ನಿನ್ನಯ ಕೈಸೆರೆ ಓಹೋ

ಇಂದು ಈ ಯೌವನ

ತಂದು ಪ್ರೇಮಾಯಣ

ಕಣ ಕಣವೂ ಕಂಪನ

ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ದಿನ

ನಿಂದೆ ಪಾರಾಯಣ

ಜಪಿಸಲು ನೀ ಕಾರಣ

ಬರಿ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿದ್ದೆ ನಾ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೀ ತುಂಬಿದೆ

ನುಡಿಯನ್ನೆ ಮರೆತಿದ್ದೆ ನಾ, ಈಗೀಗ ಕಣ್ಣೆ ಮತಾಡಿದೆ

ನೀ ಮೋಡಿಯ ಮಾಡಿದೆ

ಓಹೋ ಕಣ್ಣಲ್ಲು ನೀನೇನೆ ಓಹೋ

ಕಂಡಲುನೀನೇನೆ ಓಹೋ

ನನ್ನಲ್ಲು ನೀನೇ ಕಾಣುವೆ ಓಹೋ

ಕುಂತಲ್ಲು ನೀನೇನೆ ಓಹೋ

ನಿಂತಲ್ಲು ನೀನೇನೆ ಓಹೋ

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ನೀನೆ ಕಾಡುವೆ

ಯಾರೆ ನೀ ಯಾರೆ

ಹೇಳೆ ನೀ ಬಾರೆ

ನಾ ನಿನ್ನಯ ಕೈಸೆರೆOne Reply to “Kannallu Neenene Lyrics”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *