ആലിലക്കണ്ണാ aalilakkannaa malayalam lyrics

  ഗാനം : ആലിലക്കണ്ണാ ചിത്രം : വാസന്തിയും ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ ഞാനും  രചന :യൂസഫലി കേച്ചേരി ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് ആ……………………. ആ.. …

Read more

”
GO