രാവു പോയതറിയാതെ| Raavu poyathariyathe lyrics

Music: വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി Lyricist: പി ഭാസ്ക്കരൻ Singer: പി സുശീല Film/album: അഭയം രാവു പോയതറിയാതെ രാവു പോയതറിയാതെ രാഗമൂകയായി പാവമൊരു പാതിരാപ്പൂ പാരിടത്തില്‍ വന്നു …

Read more

കണ്ണും പൂട്ടിയുറങ്ങുക | Kannum pootti iranguka lyrics

Music: വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി Lyricist: അഭയദേവ് Singer: എ എം രാജപി ലീലRaaga: ആരഭി Film/album: സ്നേഹസീമ കണ്ണും പൂട്ടിയുറങ്ങുക കണ്ണും പൂട്ടിയുറങ്ങുക നീയെൻ കണ്ണേ പുന്നാരപ്പൊന്നുമകളേ …

Read more

കണ്ണേ ഉറങ്ങുറങ്ങ് | Kanne urang urang lyrics

Music: കൈതപ്രം Lyricist: കൈതപ്രം Singer: കെ ജെ യേശുദാസ് Raaga: ശങ്കരാഭരണം Film/album: താലോലം കണ്ണേ ഉറങ്ങുറങ്ങ് രാരീ രാരാരോ രാരീരം രാരീരാ കണ്ണേ ഉറങ്ങുറങ്ങ് …

Read more

കാർക്കൂന്തൽകെട്ടിലെന്തിനു | Kaarkoonthal kettilenthinu lyrics

Music: വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി Lyricist: തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ Singer: കെ ജെ യേശുദാസ് Raaga: ഖരഹരപ്രിയ Film/album: ഉർവ്വശി ഭാരതി കാർക്കൂന്തൽകെട്ടിലെന്തിനു കാർക്കൂന്തൽക്കെട്ടിലെന്തിനു വാസനത്തൈലം – …

Read more

ഏകാകിയാം നിന്റെ | Ekaakiyam ninte lyrics

Music: രവീന്ദ്രൻ Lyricist: ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് Singer: പി ജയചന്ദ്രൻ Raaga: വാസന്തി Film/album: എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമ ഏകാകിയാം നിന്റെ ഏകാകിയാം നിന്റെ …

Read more

എൻ സ്വരം പൂവിടും ഗാനമേ |Enn swaram poovidum gaaname lyrics

Music: കെ ജെ ജോയ്Lyricist: ബിച്ചു തിരുമലSinger: കെ ജെ യേശുദാസ്Film/album: അനുപല്ലവി എൻ സ്വരം പൂവിടും ഗാനമേഎൻ സ്വരം പൂവിടും ഗാനമേ () ഈ വീണയിൽ നീ അനുപല്ലവീ നീ അനുപല്ലവീ  …

Read more

വെള്ളിക്കുടക്കീഴെ| Vellikkudakkeezhe lyrics

Music: ജി ദേവരാജൻ Lyricist: വയലാർ രാമവർമ്മ Singer: കെ ജെ യേശുദാസ് Film/album: അവളല്പം വൈകിപ്പോയി വെള്ളിക്കുടക്കീഴെ വെള്ളിക്കുടക്കീഴേ അല്ലിക്കുടക്കീഴേ പള്ളിയില്‍ പോകും മേഘങ്ങളേ കുരിശുമായ് …

Read more

നാദരൂപിണീ | Naadarupinee lyrics

Music: രവീന്ദ്രൻ Lyricist: കൈതപ്രംSinger: എം ജി ശ്രീകുമാർ Raaga: കാനഡ Film/album: ഹിസ് ഹൈനസ്സ് അബ്ദുള്ള നാദരൂപിണീ നാദരൂപിണീ ശങ്കരീ പാഹിമാം പാഹിമാം ശ്രുതിമധുരതര നാദരൂപിണീ …

Read more

”
GO