ആരാരുമാവാത്ത കാലത്ത് aaraarumaavaatha kaalath malayalam lyrics

  ഗാനം : ആരാരുമാവാത്ത കാലത്ത് ചിത്രം : ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതി രചന : മണിത്താമര ആലാപനം : കലാഭവൻ മണി ആരാരുമാവാത്ത കാലത്ത് ഞാനന്ന് ഓട്ടി …

Read more

”
GO