അബലത്വമല്ല abalathvamalla malayalam lyrics

  ഗാനം :അബലത്വമല്ല ചിത്രം : ഗാന്ധർവ്വം രചന :കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : മോഹൻലാൽ  അബലത്വമല്ല അടിമത്വമല്ല പുരുഷന് നേടായ ഭീരുത്വമല്ല പ്രേമം തുളുംമ്പുന്നൊരാത്മസംഗീതമെൻ …

Read more

”
GO