അധരം സഖി adharam sakhi malayalam lyrics

  ഗാനം :അധരം സഖി ചിത്രം : ഊമപ്പെണ്ണിന് ഉരിയാടാപ്പയ്യൻ   രചന : യൂസഫലി കേച്ചേരി  ആലാപനം : സുധീപ് കുമാർ  അധരം സഖി മധുരം…. നീയേകിടാമോ …

Read more

”
GO