ചിട്ടിക്കുരുവി chittikkuruvi malayalam lyrics

  ഗാനം : ചിട്ടിക്കുരുവി  ചിത്രം : മുല്ലവള്ളിയും തേന്മാവും രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : ഉണ്ണി മേനോൻ,സുജാത മോഹൻ ചിട്ടിക്കുരുവി കുരുന്നേ കുറുമ്പേ …

Read more

”
GO