ചോലമലങ്കാറ്റടിക്കണ് cholamalankaattadikkanu malayalam lyrics

  ഗാനം :ചോലമലങ്കാറ്റടിക്കണ് ചിത്രം : ശ്രദ്ധ  രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി  ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ,സുജാത മോഹൻ,കോറസ്  ഏ……………………….ഏ……………………. ഏ……………………….ഏ……………………. ഏ……………………….ഏ……………………. ചോലമലങ്കാറ്റടിക്കണ് …

Read more

”
GO