ഏനൊരുവൻ enoruvan malayalam lyrics

 ഗാനം : ഏനൊരുവൻ ചിത്രം : ഒടിയൻ രചന : പ്രഭാവർമ്മ ആലാപനം : മോഹൻലാൽ  ഏനൊരുവൻ മുടിയഴിച്ചിങ്ങാടണ്…. കാരിരുമ്പ് കരിമ്പനയായാടണ്  കാറ്റുകണക്കേനെ തൊട്ട് പാടെടീ………….  നീറ്റു …

Read more

”
GO