ഏതോ നിദ്രതൻ etho nidra than malayalam lyrics

  ഗാനം : ഏതോ നിദ്രതൻ ചിത്രം : അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ് രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് ഏതോ…… …

Read more

”
GO