ഇഷ്ട്ടമല്ലേ ishtamalle malayalam lyrics

  ഗാനം : ഇഷ്ട്ടമല്ലേ.. ചിത്രം : ചോക്ലേറ്റ്  രചന : വയലാർ ശരത് ചന്ദ്രവർമ്മ  ആലാപനം : ഷഹബാസ് അമൻ ഇഷ്ട്ടമല്ലേ..ഇഷ്ട്ടമല്ലേ.. ഉള്ളിലായെന്നോടിന്നും ഇഷ്ട്ടമല്ലേ.. ചൊല്ലൂ …

Read more

”
GO