എന്നിലെരിഞ്ഞു ennilerinju malayalam lyrics

  ഗാനം : എന്നിലെരിഞ്ഞു ചിത്രം : ജേക്കബിന്റെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം  രചന : റിസീ ആലാപനം : റിസീ,സിതാര കൃഷ്ണകുമാർ എന്നിലെരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ തീക്കനൽ നെഞ്ചിനകത്ത്‌ പടർന്നു …

Read more

ഈ ശിശിരകാലം ee sisirakaalam malayalam lyrics

 ഗാനം : ഈ ശിശിരകാലം ചിത്രം : ജേക്കബിന്റെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം  രചന : ബി കെ ഹരിനാരായണൻ  ആലാപനം : വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ,കാവ്യ അജിത്ത് ഉം……………………… ഉം………………………… …

Read more

തിരുവാവണി രാവ് | Thiruvaavani Raavu Malayalam Lyrics

 ഗാനം : തിരുവാവണി രാവ് ചിത്രം : ജേക്കബിന്റെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം രചന : മനു മൻജിത് ആലാപനം : ഉണ്ണി മേനോൻ,സിതാര കൃഷ്ണകുമാർ തിരുവാവണി രാവ്, മനസ്സാകെ …

Read more

”
GO