കടഞ്ഞ ചന്ദനമോ kadanja chandhanamo malayalam lyrics

  ഗാനം :കടഞ്ഞ ചന്ദനമോ ചിത്രം : കുഞ്ഞിക്കൂനൻ  രചന : യൂസഫലി കേച്ചേരി ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്  തന്തിന്ന താനന്നാനേ തന്നാനോ.. തന്തിന്ന …

Read more

”
GO