കൈ കൊട്ട് പെണ്ണേ kai kottu penne malayalam lyrics

 ഗാനം :കൈ കൊട്ട്  പെണ്ണേ ചിത്രം : കരുമാടിക്കുട്ടൻ  രചന :യൂസഫലി കേച്ചേരി ആലാപനം :കലാഭവൻ മണി,പുഷ്പവതി കൈ കൊട്ട്  പെണ്ണേ കൈ കൊട്ടു പെണ്ണേ കൊഞ്ചും …

Read more

”
GO