തിരുവാതിര തിരനോക്കിയ thiruvaathira thiranokkiya malayalam lyrics

  ഗാനം : തിരുവാതിര തിരനോക്കിയ ചിത്രം : കന്മദം രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ,രാധികാ തിലക് തിരുവാതിര തിരനോക്കിയ  …

Read more

മഞ്ഞക്കിളിയുടെ manjakkiliyude malayalam lyrics

  ഗാനം : മഞ്ഞക്കിളിയുടെ ചിത്രം : കന്മദം രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് മഞ്ഞക്കിളിയുടെ മൂളിപ്പാട്ടുണ്ടേ മനസ്സിനുള്ളിൽ മാരിക്കാവടി …

Read more

”
GO