കണ്ണീരാറ്റിൽ ചാഞ്ചാടി kanneeraattil chaanjaadi malayalam lyrics

  ഗാനം : കണ്ണീരാറ്റിൽ ചാഞ്ചാടി ചിത്രം : അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികൾ  രചന : റഫീക്ക് അഹമ്മദ് ആലാപനം : വിജയ് യേശുദാസ് കണ്ണീരാറ്റിൽ ചാഞ്ചാടി എങ്ങോ …

Read more

”
GO