കണ്ണിൽ തിരിതെളിക്കും kannil thirithelikkum malayalam lyrics

  ഗാനം : കണ്ണിൽ തിരിതെളിക്കും ചിത്രം : ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് രചന : എസ് രമേശൻ നായർ ആലാപനം: സുജാത മോഹൻ  കണ്ണിൽ തിരിതെളിക്കും കവിതയുമായ്‌ …

Read more

”
GO