കണ്ണിലമ്പും kannilambum malayalam lyrics

  ഗാനം : കണ്ണിലമ്പും ചിത്രം : വല്യേട്ടൻ രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ,അഫ്സൽ ആ…………ആ…….ആ…………..ആ…… തന്തിന്നോ തന താനാനോ …

Read more

”
GO