കറുത്തകോഴി karuthakozhi malayalam lyrics

  ഗാനം : കറുത്തകോഴി ചിത്രം : ബാംബൂ ബോയ്‌സ് രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : കലാഭവൻ മണി ഏ……………. യാ..  കറുത്തകോഴി കരിങ്കുരാന്നു …

Read more

”
GO