കൊണ്ടോരാം kondoraam malayalam lyrics

  ഗാനം : കൊണ്ടോരാം ചിത്രം : ഒടിയൻ രചന : റഫീക്ക് അഹമ്മദ് ആലാപനം : ശ്രേയ ഘോഷൽ,സുദീപ് കുമാർ കൊണ്ടോരാം…. കൊണ്ടോരാം….   കൈതോലപ്പായ കൊണ്ടോരാം…. …

Read more

”
GO