കുയില്‍ പാട്ടിലൂഞ്ഞാലാടാന്‍ kuyilpattiloonjaalaadan malayalam lyrics

  ഗാനം : കുയില്‍ പാട്ടിലൂഞ്ഞാലാടാന്‍ ചിത്രം : അപരിചിതൻ  രചന :ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി  ആലാപനം :സുജാത മോഹൻ  കുയില്‍ പാട്ടിലൂഞ്ഞാലാടാന്‍ കുറുമ്പിന്റെ ജാലം കാട്ടാന്‍ കുളിര്‍മഞ്ഞ് …

Read more

”
GO