മൺകൂടിൽ mankoodil malayalam lyrics

 ഗാനം : മൺകൂടിൽ  ചിത്രം : കുരുതി  രചന : റഫീക്ക് അഹമ്മദ് ആലാപനം : ജേക്സ് ബിജോയ്, കേശവ് വിനോദ്  മൺകൂടിൽ എൻ ഓർമ്മപക്ഷി തേടുന്നൊരാകാശം  …

Read more

”
GO