മൺപാതകളേ manpaathakale malayalam lyrics

  ഗാനം : മൺപാതകളേ  ചിത്രം : വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം  രചന : റഫീക്ക് അഹമ്മദ് ആലാപനം: ഷാൻ റഹ്മാൻ മൺപാതകളേ….  ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ… കാൽപ്പാടുകളാൽ… …

Read more

”
GO