മെല്ലെ തഞ്ചികൊഞ്ചി melle thanji konji malayalam lyrics

 ഗാനം :മെല്ലെ തഞ്ചികൊഞ്ചി ചിത്രം : സക്കറിയയുടെ ഗർഭിണികൾ   രചന :അനീഷ് അൻവർ ആലാപനം :കെ എസ് ചിത്ര ,ഷാൻ  മെല്ലെ തഞ്ചികൊഞ്ചി മെല്ലെ തഞ്ചികൊഞ്ചി മെല്ലെ …

Read more

”
GO