നെഞ്ചിൽ കഞ്ചബാണമെയ്യും nenjil kanjabaanameyyum malayalam lyrics

  ഗാനം :നെഞ്ചിൽ കഞ്ചബാണമെയ്യും  ചിത്രം : ഗാന്ധർവ്വം രചന :കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം  നെഞ്ചിൽ കഞ്ചബാണമെയ്യും  സ്വർഗ്ഗറാണിയോ നീ …

Read more

”
GO