നെഞ്ചുടുക്കിന്റെ nenjudukkinte malayalam lyrics

  ഗാനം :നെഞ്ചുടുക്കിന്റെ ചിത്രം : കരുമാടിക്കുട്ടൻ  രചന :യൂസഫലി കേച്ചേരി ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്  ഓ…….ഓ…ഓ………………. ഓ……………………..ഓ……………. നെഞ്ചുടുക്കിന്റെ താളത്തുടിപ്പിൽ… നൊമ്പരങ്ങൾ പാടാം …

Read more

”
GO