ഓംകാരം ശംഖിൽ omkaaram samkhil malayalam lyrics

 ഗാനം :ഓംകാരം ശംഖില്‍ ചിത്രം : വെറുതെ ഒരു ഭാര്യ    രചന : വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ ആലാപനം : ഉണ്ണി മേനോൻ  ഓംകാരം ശംഖില്‍ ചേരുമ്പോള്‍ …

Read more

”
GO