അധരം സഖി adharam sakhi malayalam lyrics

  ഗാനം :അധരം സഖി ചിത്രം : ഊമപ്പെണ്ണിന് ഉരിയാടാപ്പയ്യൻ   രചന : യൂസഫലി കേച്ചേരി  ആലാപനം : സുധീപ് കുമാർ  അധരം സഖി മധുരം…. നീയേകിടാമോ …

Read more

സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ swapnangal kaanaan malayalam lyrics

  ഗാനം :സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ ചിത്രം : ഊമപ്പെണ്ണിന് ഉരിയാടാപ്പയ്യൻ   രചന : യൂസഫലി കേച്ചേരി  ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ  സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ ശബ്ദം …

Read more

നീലനിലാവേ neela nilaave malayalam lyrics

  ഗാനം :നീലനിലാവേ ചിത്രം : ഊമപ്പെണ്ണിന് ഉരിയാടാപ്പയ്യൻ   രചന : വിനയൻ  ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്  നീലനിലാവേ നീ കേഴുകയാണോ നീറുകയാണോ നിന്‍ …

Read more

എനിക്കും ഒരു നാവുണ്ടെങ്കിൽ (M) enikkum oru naavundenkil malayalam lyrics

  ഗാനം :എനിക്കും ഒരു നാവുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രം : ഊമപ്പെണ്ണിന് ഉരിയാടാപ്പയ്യൻ   രചന : യൂസഫലി കേച്ചേരി ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്  എനിക്കും….. ഒരു …

Read more

മുല്ലയ്ക്കു കല്യാണ mullaykku kalyana malayalam lyrics

  ഗാനം :മുല്ലയ്ക്കു കല്യാണ ചിത്രം : ഊമപ്പെണ്ണിന് ഉരിയാടാപ്പയ്യൻ   രചന : യൂസഫലി കേച്ചേരി ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ,സുജാത മോഹൻ  മുല്ലയ്ക്കു കല്യാണ …

Read more

”
GO