പാവാട paavaada malayalam lyrics

  ഗാനം : പാവാട ചിത്രം : കുഞ്ഞിരാമായണം രചന : മനു മഞ്ജിത്ത് ആലാപനം: ദയ ബിജിബാൽ പാവാടത്തുമ്പാലെ തട്ട്യാലും… കൂട്ടൊന്നും വെട്ടല്ലേ തൊട്ടാവാടി.. അങ്ങേതോ …

Read more

”
GO