പാലപ്പൂവേ palappoove malayalam lyrics

 ഗാനം :പാലപ്പൂവേ ചിത്രം : ഞാൻ ഗന്ധർവ്വൻ  രചന :കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : കെ എസ് ചിത്ര  ആ……………………………….. പാലപ്പൂവേ നിൻ തിരു മംഗല്യത്താലി …

Read more

”
GO