പൊന്നിൻവളകിലുക്കി ponnin valakilukki malayalam lyrics

  ഗാനം : പൊന്നിൻവളകിലുക്കി ചിത്രം : ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് രചന : എസ് രമേശൻ നായർ ആലാപനം: സന്തോഷ് കേശവ് പൊന്നിൻവളകിലുക്കി വിളിച്ചുണർത്തി എന്റെ മനസ്സുണർത്തി …

Read more

”
GO