ശരത്കാല മുകിലേ sarathkaala mukile malayalam lyrics

  ഗാനം :ശരത്കാല മുകിലേ ചിത്രം : രാക്ഷസരാജാവ്   രചന : എസ് രമേശൻ നായർ  ആലാപനം :എം ജി ശ്രീകുമാർ  ശരത്കാല മുകിലേ മഴപ്പീലിക്കുളിരേ മനസ്സിന്റെ …

Read more

”
GO