ശേഖരാ sekharaa malayalam lyrics

  ഗാനം : ശേഖരാ ചിത്രം : ആന അലറലോടലറൽ  രചന :മനു മഞ്ജിത്ത് ആലാപനം: വിധു പ്രതാപ് , ശ്രേയ ജയദീപ്  തുമ്പിക്കൈയതിൻ തുമ്പത്താടുവാൻ തുമ്പിക്കൂട്ടമേ …

Read more

”
GO