തങ്കമനസ്സിൻ പീലിക്കടവിലെ | thankamanassin peelikkadavile malayalam lyrics

  ഗാനം : തങ്കമനസ്സിൻ പീലിക്കടവിലെ ചിത്രം : സുന്ദരപുരുഷൻ  രചന : കൈതപ്രം ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്,രാധികാ തിലക് തങ്കമനസ്സിൻ പീലിക്കടവിലെ താമരപ്പെൺപൂവേ …

Read more

”
GO