തെക്കൻ കാറ്റേ thekkan kaatte malayalam lyrics

  ഗാനം : തെക്കൻ കാറ്റേ ചിത്രം : ഏഴുപുന്നതരകൻ രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം: സുജാത മോഹൻ,കെ എസ് ചിത്ര,ബിജു നാരായണൻ,     …

Read more

”
GO