തിരുവാവണി രാവ് | Thiruvaavani Raavu Malayalam Lyrics

 ഗാനം : തിരുവാവണി രാവ് ചിത്രം : ജേക്കബിന്റെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം രചന : മനു മൻജിത് ആലാപനം : ഉണ്ണി മേനോൻ,സിതാര കൃഷ്ണകുമാർ തിരുവാവണി രാവ്, മനസ്സാകെ …

Read more

”
GO