വണ്ണാത്തിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് vannathi puzhayude theerath malayalam lyrics

  ഗാനം : വണ്ണാത്തിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് ചിത്രം : കളിയാട്ടം രചന : കൈതപ്രം ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് വണ്ണാത്തിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് തിങ്കൾ കണ്ണാടി …

Read more

”
GO