കൊതിയൂറും ബാല്യം kothiyoorum balyam malayalam lyrics

 ഗാനം : കൊതിയൂറും ബാല്യം

ചിത്രം : ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമകഥ

രചന: ബി കെ ഹരിനാരായണൻ

ആലാപനം : വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ,റിമി ടോമി

കുട്ടീം കോലും കളിക്കുമ്പോൾ

നെറ്റിക്കിട്ട് തറച്ചപ്പോൾ

പൊട്ടി ചോരയൊലിക്കുമ്പോൾ 

അപ്പച്ചാറിൽ പിഴിഞ്ഞിട്ട് 

ചുമ്മാതെ വിമ്മാതെ മുന്നോട്ട് പാഞ്ഞോളൂ

നടക്കാരെ പിള്ളേരെടാ

തോട്ടിൽക്കൂടെ കളിയെടാ

കൊതിയൂറും ബാല്യം കുട്ടാടൻ പാടത്ത്

മഴവെള്ളം പോൽ തുള്ളി തുള്ളി പെയ്യുന്നേയ്

കരുമാടിക്കൂട്ടം കാറ്റായ് പായുമ്പോൾ

കുറുവാൽതുമ്പി നീയും കൂടെ പോരുന്നോ

കളിവെള്ളം തുഴഞ്ഞു കൊണ്ട്

ഉള്ളം നിറഞ്ഞു കൊണ്ട്

ചെല്ലക്കുറുമ്പു കൊണ്ട് ചങ്ങാത്തം.

കന്നംതിരിവു കൊണ്ട്

ഉള്ളും കിടുത്ത് കൊണ്ട്  

പിന്നേം ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പാഞ്ഞോട്ടം

കൊതിയൂറും ബാല്യം കുട്ടാടൻ പാടത്ത്

മഴവെള്ളം പോൽ തുള്ളി തുള്ളി പെയ്യുന്നേയ്

ഹേയ്… നീലാകാശം നീളേ ഊഞ്ഞാലിട്ടാടാനും

മോഹക്കായൽ ആഴം മുങ്ങിത്താഴാനും

പട്ടങ്ങൾ പോലെ കെട്ടും പൊട്ടി പായാനും

ആനന്ദത്തിൻ കുട്ടിക്കനവുകാലം 

ഇടനെഞ്ചിൻ താളത്തിൽ ചിറകടിച്ചേ നാം

കണ്ണേകി കയ്യേകി നടന്ന കാലം

കളിവെള്ളം തുഴഞ്ഞു കൊണ്ട്

ഉള്ളം നിറഞ്ഞു കൊണ്ട്

ചെല്ലക്കുറുമ്പു കൊണ്ട് ചങ്ങാത്തം

കന്നംതിരിവു കൊണ്ട്

ഉള്ളും കിടുത്ത് കൊണ്ട് 

പിന്നേം ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പാഞ്ഞോട്ടം

കൊതിയൂറും ബാല്യം കുട്ടാടൻ പാടത്ത്

മഴവെള്ളം പോൽ തുള്ളി തുള്ളി പെയ്യുന്നേയ്…

കുട്ടീം കോലും കളിക്കുമ്പോൾ

നെറ്റിക്കിട്ട് തറച്ചപ്പോൾ

പൊട്ടി ചോരയൊലിക്കുമ്പോൾ 

അപ്പച്ചാറിൽ പിഴിഞ്ഞിട്ട് 

ചുമ്മാതെ വിമ്മാതെ മുന്നോട്ട് പാഞ്ഞോളൂ

നടക്കാരെ പിള്ളേരെടാ

തോട്ടിൽക്കൂടെ കളിയെടാ

ബെല്ലാരി കല്ലൂരി 

ബെല്ലാരി കല്ലൂരി 

ബെല്ലാരി കല്ലൂരി ബെല്ലാരി കല്ലൂരി 

ബെല്ലാരി കല്ലൂരി ബെല്ലാരി കല്ലൂരി ബെല്ലാരി കല്ലൂരി ഹേയ് 

തുള്ളും മീനോ അല്ലി ചേലോലും പൂമാനോ 

ഓരോ കോണിൽ നിന്നെ തിരഞ്ഞതില്ലേ 

പ്രേമത്തിൻ നാളം ആ കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ മിന്നീല്ലേ  

എന്നിട്ടെന്തേ നീയൊന്നറിഞ്ഞതില്ലേ 

ഒരു വാക്കും ഒതാതെ വഴി തിരിഞ്ഞേ നീ 

ആരാണ് ആരാണ് മനസ്സിനുള്ളിൽ 

അഴകഞ്ചും കനവുകൊണ്ട്  വള്ളം മെടഞ്ഞുകൊണ്ട് 

നിന്നെ തിരഞ്ഞു കൊണ്ട് വന്നൂ ഞാൻ 

ഉള്ളം നിറച്ചുകൊണ്ട് തുള്ളി പറന്ന് വന്ന 

മോഹ കുറുമ്പ് വണ്ട് കണ്ടൂ ഞാൻ 

കൊതിയൂറും തേനായ് നെഞ്ചോരം വന്നൂ നീ 

പലനാളായേ തുള്ളി തുള്ളി പെയ്യുന്നേ 

അനുരാഗം കാതിൽ ചൊല്ലീട്ടും എന്തേ നീ 

മൊഴിയേകാതെ തെന്നി തെന്നി പോകുന്നേ 

Leave a Comment

”
GO