കളരിയടവും ചുവടിനഴകും kalariyadavum chuvadinazhakum malayalam lyrics

 ഗാനം : കളരിയടവും ചുവടിനഴകും

ചിത്രം : കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി 2018

രചന : ഷോബിൻ കണ്ണങ്ങാട്ട്

ആലാപനം : വിജയ് യേശുദാസ്,ശ്രേയ ഘോഷൽ

തൊഴുതമർന്നു വലതു വെച്ചുവെട്ടി

ഇടതു കേറി കുതിച്ചു ചാടി

സിംഹത്തഞ്ചം പിടിച്ചു

മറ്റാന്റെ മാറിൽ കണ്ടു നീട്ടി

വലപ്പുരയെ തിരിഞ്ഞു ചാടി

ഗജവടിവിലമർന്നു

കളരിയടവും ചുവടിനഴകും കണ്ടു ഞാൻ

ഈ ചേര നാടിൻ വീരനിൽ…….

മിഴിയിൽ നുരയും കനവിൻ ചഷകം തേടി ഞാൻ 

മറിമായക്കാരീ നിൻ ചാരേ

എന്നോട്ടു കിത്താബിൽ……. നിൻ പേരെങ്ങും കണ്ടില്ലാ…..

ഉൾപ്പൂവിലെ നറു ജാലകം

ഞാൻ നിനക്കു മാത്രമായ് തുറക്കാം

ഉയിർ വല്ലിയിൽ പുതു നിനവുകൾ

ഇശലലകൾ ചൂടിയിതാ

ഇനിയെൻ വഴിത്താരയിൽ

നീഹാരമായ് ആലോലമായ്  നിന്നു നീ ജാനകീ

ഓ കളരിയടവും ചുവടിനഴകും കണ്ടു ഞാൻ

ഈ ചേര നാടിൻ വീരനിൽ…..

കനകമൈലാഞ്ചി കൈയിലില്ലാ 

സുറുമയാൽ കൺതടം തുടിച്ചതില്ലാ 

മുത്തണിയധരപ്പൂച്ചെണ്ടിൽ……………

ഒപ്പന പാട്ടുകളില്ലാ…ഹോ

കളിവാക്കിൻ ശരമേറ്റെൻ

മനക്കൂടിൻ താഴുതകർന്നേ

അറിയൂ നീ മമതോഴി

നിന്നാത്മസൗരഭ്യമാണെന്റെ ലഹരി

നാഗവടിവൊത്ത മേക്കരുത്താലെൻ..

താരുണ്യ തളിരുകളിറുത്തെടുത്തു

എള്ളെണ്ണമണമോലും കൈയ്യാൽ..

ഓതിരം പയറ്റിയെന്നെ വീഴ്ത്തി..ഹോ  

കാലമാനേ… മണിവീണേ

എന്നങ്ക തൊടുകുറി നീ…

കൊതിയേറെ മാനമാകെ

തൂവെള്ളിത്തിരയായ് പുണരാൻ…

കളരിയടവും ചുവടിനഴകും കണ്ടു ഞാൻ

ഈ ചേര നാടിൻ വീരനിൽ….

ഇനിയെൻ വഴിത്താരയിൽ…

നീഹാരമായ്….. ആലോലമായ്  നിന്നു നീ ജാനകി

ഇനിയെൻ വഴിത്താരയിൽ…

നീഹാരമായ്….. ആലോലമായ് നിന്നു നീ ജാനകി

Leave a Comment

”
GO