Kannil vidarum song lyrics


Movie: kappela 
Music : kannil vidarum
Vocals :  sooraj santhosh
Lyrics :  vishnu shobhana
Year: 2021
Director: Musthafa
 


Malayalam Lyrics

കണ്ണിൽ വിടരും രാത്താരങ്ങൾ നീയേ

മണ്ണിൽ പുലരും പൂക്കാലങ്ങൾ നീയേ

നെറുകിൽ പടരാനുയിരുകൊണ്ട മഴയോ

കിളികൾ പറയാതിതൾ വിരിഞ്ഞ കഥയോ

പുഴകളോ വഴികളോ

തിരതൊടുന്ന പുതിയ കരകളോ

കനവാം തെളിയും രാത്താരം ഞാനാകാം

തളിരായ് നിറയും പൂക്കാലം ഞാനാകാം

നെറുകിൽ പടരാനുയിരുകൊണ്ട മഴ ഞാൻ

കിളികൾ പറയാതിതൾ വിരിഞ്ഞ കഥ ഞാൻ

ഇളവെയിൽ ചിറകുമായ്

കുളിരുതുന്നുമിണകളായി നാം

നഖമുനയോരോന്നിൽ ഉതിരാ നിറമായ്

മഴയുടെ ചുവരിൽ ശലഭങ്ങൾ പോൽ നീ

നഖമുനയോരോന്നിൽ ഉതിരാ നിറമായ്

മഴയുടെ ചുവരിൽ ശലഭങ്ങൾ പോൽ നീ

ഈ തെരുവിൽ വർണങ്ങൾ തേടുമ്പോൾ

പരവശമായ് പടരും ചെടിതൻ

തളിരിലകളിലൊന്നാകെ

പൂവായ് ചേരും

ഉടലതിലാവോളം അലസമയൂരങ്ങൾ

പുതുമഴ നോൽക്കുന്നീ നിമിഷങ്ങളിൽ

ആഘോഷത്തിന്നാവേശപ്പഴുതുകളിൽ

ആകാശങ്ങൾ മിന്നുന്നു

കാണാത്തീയിൽ കാറ്റോടും പോലെ

കണ്ണിൽ വിടരും രാത്താരങ്ങൾ നീയായ്

മണ്ണിൽ പുലരും പൂക്കാലങ്ങൾ നീയായ്

നെറുകിൽ പടരാനുയിരുകൊണ്ട മഴയിൽ

കിളികൾ പറയാതിതൾ വിരിഞ്ഞ കഥയിൽ

പുഴകളായ് വഴികളായ്

തിരതൊടുന്ന പുതിയ കരകളായ്

Leave a Comment

”
GO