Suryamukham malayalam lyrics


Movie: puthiya mukham
                        Music : Deepak Dev
Vocals :  Prithviraj
Lyrics : Kaithapram
Year: 2009
Director: diphan
 

Malayalam Lyrics

കാണേ കാണേ കണ്ണോടുന്നിതാ

കേൾക്കെ കേൾക്കെ കാതടയും രോദനമെങ്ങോ

ദൂരെ ദൂരെ എന്നേകാന്തമായ്

ഗാനം പോലെ കതിരണിയും കനകനിലാവ്

ഒരു സാന്ത്വനം മൃദു സാന്ത്വനം ഇന്നെവിടെയാ മൊഴികൾ

ഇനി എവിടെയാണിനി എവിടെയാണിരുൾ അകലുന്നൊരു പുലരി

സൂര്യമുഖം ഓ…ഹോ ഹോ

ഇനിയൊരു പുതിയ മുഖം

പുതിയ മുഖം ഓ..ഹോ ഹോ

ഇനിയൊരു പുതിയ മുഖം

(സൂര്യ മുഖം…)

ഇരുളിൽ വാതിലടച്ചു തുറന്നൊരു കനവിൻ പുതിയ മുഖം

ആരും കണ്ടു കൊതിക്കും പുതിയൊരു സുന്ദര സാന്ധ്യ മുഖം (2)

ഒരു സാന്ത്വനം മൃദു സാന്ത്വനം ഇന്നെവിടെയാ മൊഴികൾ

ഇനി എവിടെയാണിനി എവിടെയാണിരുൾ അകലുന്നൊരു പുലരി

സൂര്യമുഖം ഓ…ഹോ ഹോ

ഇനിയൊരു പുതിയ മുഖം

പുതിയ മുഖം ഓ..ഹോ ഹോ

ഇനിയൊരു പുതിയ മുഖം

(സൂര്യ മുഖം…)

ഒരു സാന്ത്വനം മൃദു സാന്ത്വനം ഇന്നെവിടെയാ മൊഴികൾ

ഇനി എവിടെയാണിനി എവിടെയാണിരുൾ അകലുന്നൊരു പുലരി

സൂര്യമുഖം ഓ…ഹോ ഹോ

ഇനിയൊരു പുതിയ മുഖം

പുതിയ മുഖം ഓ..ഹോ ഹോ

ഇനിയൊരു പുതിയ മുഖം

(സൂര്യ മുഖം…)

Leave a Comment

”
GO