Thaam Tharikida lyrics


Movie: gulumal
Music : Manu Ramesan
Vocals :  Anoop Shankar, Salim Kumar, G Venugopal
Lyrics : S Ramesan Nair
Year: 2009
Director:  VK Prakash
 

Malayalam Lyrics

താം തരികിട ധീം തരികിട തോം തരികിട നാം തരികിട (2)

തരികിട തോം തരികിട തോം തരികിട തോം

ഞാൻ തരികിട നീ തരികിട ഇവൻ തരികിട അവൻ തരികിട

ഞാൻ തരികിട നീ തരികിട ഇവൻ തരികിട അവൻ തരികിട

ഞാനും നീയും ഇവനും അവനും

ഞമ്മാ നുമ്മാ ലോലവനും എല്ലാം തരികിട തോം

എല്ലാം തരികിട തോം എല്ലാം തരികിട തോം

ഞാനും നീയും ഇവനും അവനും

ഞമ്മാ നുമ്മാ ലോലവനും എല്ലാം തരികിട തോം

എല്ലാം തരികിട തോം എല്ലാം തരികിട തോം

പൊതു ജനമിതു പലപലവിധം അതിലിവനൊരു വേഷം

സകലരുമൊരു പെരുവയറിനു പൊരുതിടുമൊരു വേഷം

അടി പതറിടും പലവഴികളിൽ അടവുകളുടെ വേഷം

(താം തരികിട…)

കളി പലതും കാണാം അടിതടയും കാണാം

വിരുതന്മാർ വാഴും നഗരം കാണുന്നോരേ

(ഞാൻ തരികിട…)

Leave a Comment

”
GO