Yamuna Sangeetham … Lyrics


Movie:Sound of Boot 
                               Music : shaan
Vocals :  KS Chithra
Lyrics : Vayalar Sarathchandra Varma
Year: 2008
Director: Shaji Kailas
 

Malayalam Lyrics

യമുന സംഗീതം ഗോകുല യമുന

സംഗീതം യമുന സംഗീതം ഗോകുല യമുന സംഗീതം ഒഴുകി വരുന്നൊരു വിരഹിണി തൂകി മിഴിനീരിൻ nanavode Krishna.. krishnaa. krishnaasange.. yamuna sangeetam

. . അനുരാഗം.. നീരും നെഞ്ചേന്നും ശൗരേ മൂലും രാധ ഗീതം വീണ്ടും..ഉണരുന്നു.. ദൂരെ…. ദൂരെ … കിളികെഴുന്നോറനങ്ങളിൽ.. ശ്രുതിചേരുന്നു വൃന്ദാവനം.. ആ… (ധീംതനാഥനധീം..) ഇന്നും.. അവളെയും.. കണ്ണ കണ്ണോടെ എന്നും നിന്നെ തേടും മുൻപേ ആളിൻ.. ഇളപോലെ.. താനേ.. മുക്കിൽ താനേ….

Leave a Comment

”
GO