Bidu Bidu Kaddu kaddu Nododanna Lyrics


Movie:  Pallakki
Music : Gurukiran
Vocals :  Rajesh Krishnan And Chaitra H. G
Lyrics :   Hrudaya Shiva
Year: 2007
Director: K Narendra Babu
 

kannada lyrics

ಓಲೆ ಓಲೆ ಓಲೆ

ಓಲೆ ಓಲೆ ಓಲೆ

ಲವ್ವಲ್ಲ್ ಹಿಂಗೇನೆ

ಓಲೆ ಓಲೆ ಓಲೆ

ಓಲೆ ಓಲೆ ಓಲೆ

ಲವ್ವಲ್ಲ್ ಹಿಂಗೇನೆ

ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಿಡು ಕದ್ದು ಕದ್ದು ನೋಡೋದನ್ನ

ಕೊಡು ಕೊಡು ಕೊಡು ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಮುತ್ತೊಂದನ್ನ

ಹಾರಾಡೊ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಆಕಾಶದಾಚೆ ಹೋಗಿ

ಚುಕ್ಕಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕೀಲಿ ಕೂರೋಣ

ಓಲೆ ಓಲೆ ಓಲೆ

ಓಲೆ ಓಲೆ ಓಲೆ

ಲವ್ವಲ್ಲ್ ಹಿಂಗೇನೆ

ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಿಡು ಕದ್ದು ಕದ್ದು ನೋಡೋದನ್ನ

ಕೊಡು ಕೊಡು ಕೊಡು ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಮುತ್ತೊಂದನ್ನ

ಹಾರಾಡೊ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಆಕಾಶದಾಚೆ ಹೋಗಿ

ಚುಕ್ಕಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕೀಲಿ ಕೂರೋಣ

ಹಿಂಡ್ ಹಿಂಡು ಹುಡ್ಗೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂದ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲ

ನಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹಿಡಿಸಿಲ್ಲ

ಬೆನ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದೋರ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡ್ದೋಳಲ್ಲ

ಓಲೆ ಓಲೆ ಓಲೆ

ಓಲೆ ಓಲೆ ಓಲೆ

ಲವ್ವಲ್ಲ್ ಹಿಂಗೇನೆ

ಓಲೆ ಓಲೆ ಓಲೆ

ಓಲೆ ಓಲೆ ಓಲೆ

ಲವ್ವಲ್ಲ್ ಹಿಂಗೇನೆ

ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಿಡು ಕದ್ದು ಕದ್ದು ನೋಡೋದನ್ನ

ಕೊಡು ಕೊಡು ಕೊಡು ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಮುತ್ತೊಂದನ್ನ

ಹಾರಾಡೊ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಆಕಾಶದಾಚೆ ಹೋಗಿ

ಚುಕ್ಕಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕೀಲಿ ಕೂರೋಣ

ಓಲೆ ಓಲೆ ಓಲೆ

ಓಲೆ ಓಲೆ ಓಲೆ

ಲವ್ವಲ್ಲ್ ಹಿಂಗೇನೆ
ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಿಡು ಕದ್ದು ಕದ್ದು ನೋಡೋದನ್ನ

ಕೊಡು ಕೊಡು ಕೊಡು ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಮುತ್ತೊಂದನ್ನ

ಹಾರಾಡೊ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಆಕಾಶದಾಚೆ ಹೋಗಿ

ಚುಕ್ಕಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕೀಲಿ ಕೂರೋಣ

ಹಿಂಡ್ ಹಿಂಡು ಹುಡ್ಗೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂದ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲ

ನಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹಿಡಿಸಿಲ್ಲ

ನಿನ್ ಬಿಟ್ಟೂ ಯಾರು ಕಾಣ್ಸಿಲ್ಲ

ಎದೆಯಾ ಢವ ಢವ ಢವ ಢವ

ಜೋರಾಯ್ತು ನಿನ್ನೀ ಮಾತಿಂದಾ

ನಂಗೂನು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಏನೋ ಹೀಗೆ

ಸದ್ದಿಲ್ದೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಕುಂತಂಗೆ…

ಓಲೆ ಓಲೆ ಓಲೆ

ಓಲೆ ಓಲೆ ಓಲೆ

ಲವ್ವಲ್ಲ್ ಹಿಂಗೇನೆ

ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಿಡು ಕದ್ದು ಕದ್ದು ನೋಡೋದನ್ನ

ಕೊಡು ಕೊಡು ಕೊಡು ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಮುತ್ತೊಂದನ್ನ

ಹಾರಾಡೊ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಆಕಾಶದಾಚೆ ಹೋಗಿ

ಚುಕ್ಕಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕೀಲಿ ಕೂರೋಣ

ಹಸಂಗಾತಿ ಸಿಕ್ಕೋವಾಗ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕೋವಾಗ

ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಸಂಚಾರ

ನಿನ್ನಲ್ಲೆ ಕುಂತಿರುವಾಗ ನನಗೆಲ್ಲೆ ಬೇರೆ ಜಾಗ

ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿಂದೆ ಚಿತ್ತಾರ

ನಿನದೆ ಜ್ವರ ಜ್ವರ ಜ್ವರ

ಮೈಮನಸು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ

ಪ್ರೀತ್ಸೋಣ ಮೂರು ಹೊತ್ತು

ತಿನ್ಸೋಣ ಪ್ರೀತಿ ತುತ್ತು

ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತಾನೆ ಆಧಾರ
ಓಲೆ ಓಲೆ ಓಲೆ

ಓಲೆ ಓಲೆ ಓಲೆ

ಲವ್ವಲ್ಲ್ ಹಿಂಗೇನೆ

ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಿಡು ಕದ್ದು ಕದ್ದು ನೋಡೋದನ್ನ

ಕೊಡು ಕೊಡು ಕೊಡು ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಮುತ್ತೊಂದನ್ನ

ಹಾರಾಡೊ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಆಕಾಶದಾಚೆ ಹೋಗಿ

ಚುಕ್ಕಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕೀಲಿ ಕೂರೋಣ

ಓಲೆ ಓಲೆ ಓಲೆ

ಓಲೆ ಓಲೆ ಓಲೆ

ಲವ್ವಲ್ಲ್ ಹಿಂಗೇನೆ

ಓಲೆ ಓಲೆ ಓಲೆ

ಓಲೆ ಓಲೆ ಓಲೆ

ಲವ್ವಲ್ಲ್ ಹಿಂಗೇನೆ

Leave a Comment

”
GO