ആകാശത്താമരപോലെ aakasa thaamarapole malayalam lyrics

 ഗാനം : ആകാശത്താമരപോലെ ചിത്രം : അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ് രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്,മനോ  ആകാശത്താമരപോലെ പാതിവിടർന്ന നീയാര് …

Read more

”
GO