ഹരിമുരളീരവം harimuraleeravam malayalam lyrics

  ഗാനം : ഹരിമുരളീ രവം ചിത്രം : ആറാം തമ്പുരാൻ    രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്   ആ………..ആ………….ആ……….ആ……… …

Read more

”
GO