മാസം മാസം maasam maasam malayalam lyrics

  ഗാനം : മാസം മാസം ചിത്രം : അപരിചിതൻ  രചന :ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി  ആലാപനം :രഞ്ജിനി ജോസ്,ജ്യോത്സ്ന രാധാകൃഷ്ണൻ ,കോറസ്  മാസം മാസം മാസം മാസം …

Read more

പ്രണയഗോപുര pranayagopura malayalam lyrics

  ഗാനം : പ്രണയഗോപുര ചിത്രം : അപരിചിതൻ  രചന :ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി  ആലാപനം :ശ്രീനിവാസ് , സുജാത മോഹൻ  പ്രണയഗോപുര വാതിലടഞ്ഞു ശിശിരചന്ദ്രിക മഞ്ഞിലലിഞ്ഞു പ്രണയഗോപുര …

Read more

കുയില്‍ പാട്ടിലൂഞ്ഞാലാടാന്‍ kuyilpattiloonjaalaadan malayalam lyrics

  ഗാനം : കുയില്‍ പാട്ടിലൂഞ്ഞാലാടാന്‍ ചിത്രം : അപരിചിതൻ  രചന :ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി  ആലാപനം :സുജാത മോഹൻ  കുയില്‍ പാട്ടിലൂഞ്ഞാലാടാന്‍ കുറുമ്പിന്റെ ജാലം കാട്ടാന്‍ കുളിര്‍മഞ്ഞ് …

Read more

”
GO