അഴകേ വരു നീ azhake varu nee malayalam lyrics

 ഗാനം :അഴകേ വരു നീ ചിത്രം : കുഞ്ഞിക്കൂനൻ  രചന : യൂസഫലി കേച്ചേരി ആലാപനം : മഹാദേവൻ  അഴകേ…. വരു നീ അഴകേ….. വരു നീ  …

Read more

”
GO