ബാംബൂ ബോയ്സ് bamboo boys malayalam lyrics

  ഗാനം : ബാംബൂ ബോയ്സ് ചിത്രം : ബാംബൂ ബോയ്‌സ് രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : മധു ബാലകൃഷ്ണൻ,കോറസ് ബാംബൂ ബോയ്സ് ബാംബൂ…  …

Read more

കറുത്തമുത്തേ karuthamuthe malayalam lyrics

  ഗാനം : കറുത്തമുത്തേ ചിത്രം : ബാംബൂ ബോയ്‌സ് രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്,സുജാത മോഹൻ കറുത്തമുത്തേ…. കറുത്തമുത്തേ…  …

Read more

ഏനിന്നലെ eninnale malayalam lyrics

  ഗാനം : ഏനിന്നലെ ചിത്രം : ബാംബൂ ബോയ്‌സ് രചന : അലി അക്ബർ ആലാപനം : കലാഭവൻ മണി ഏനിന്നലെ ചൊപ്പനം കണ്ടപ്പം ചൊപ്പനം …

Read more

കറുത്തകോഴി karuthakozhi malayalam lyrics

  ഗാനം : കറുത്തകോഴി ചിത്രം : ബാംബൂ ബോയ്‌സ് രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : കലാഭവൻ മണി ഏ……………. യാ..  കറുത്തകോഴി കരിങ്കുരാന്നു …

Read more

”
GO