കൂത്തു കുമ്മി koothu kummi malayalam lyrics

  ഗാനം : കൂത്തു കുമ്മി ചിത്രം : ചക്രം  രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : വിജയ് യേശുദാസ് കൂത്തു കുമ്മി ചെണ്ടയെട് ചൂളമിട്ട് …

Read more

”
GO